LJ > USA > Historie států

Historie státůPřed Kolumbem

První obyvatelé přišli na Aljašku ze Sibiře přes Beringovu úžinu v době ledové mezi 30 000 až 10 000 lety. Postupně se rozšířili po celém kontinentu. Jejich potomci jsou Eskymáci a Indiáni, kteří zde za dobu svého vývoje vytvořili pestrou paletu společností a kultur.

Prvními Evropany, kteří dopluli do Ameriky byli Vikingové. Kolem roku 1000 mořeplavec Leif Eriksson z Grónska se usadil v zemi, kterou pojmenoval Vinland (oblast mezi Labradorem a New Jersey).

Kolumbova Éra 

V roce 1492 jako první oficiálně objevil ameriku Kryštof Kolumbus (1451-1512), který omylem ameriku považoval za Indii. Novou zeminazval Západní Indie a její obyvatele Indiány. Indiánům název už zůstal, ale kontinent se přejmenoval na Amerika podle mořeplavci Amerigovi Vespuccim (1454-1512).

Po objevení ameriky evropské státy začaly postupně kolonizovat celý kontinent. Nejvýznamnějšími kolonizátory byli španělé, portugalci, angličané a francouzi. Angličané a francouzi kolonizovali převážně severní ameriku tedy i USA.

V 18. století se rozhořel konflikt mezi americkými kolonisty a Anglií. V roce 4. července 1776 byla schválena deklarace nezávislosti, která vyhlašovala vznik Spojených států amerických. Angličanům se to přirozeně nelíbilo a vstoupili do války, kterou prohráli (tzv. válka za nezávislost). V roce 1783 Britové uznali nezávislost nového státu. Roku 1787 byl konfederativní charakter Spojených států nahrazen systémem federativním, roku 1789 byla schválena (ratifikace ukončena 1791) tzv. Bill of Rights (listina práv, prvních 10 doplňků ústavy).

Expanze

Konec 18 století se charakterizuje především expanzí spojených států na západ do vnitrozemí a neustálými traktaty, pakty s indiány a jejich porušování ze strany bělochů. Během expanze bylo připojeno do unie mnoho dalších států z vnitrozemí jako například: Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio, Lousiana, Indiana, Missisipi, Alabama, Maine, Missouri, Florida, Texas, a mnoho dlaších.
V létech 1846-1848 probíhala válka mezi Amerikou a mexikem, kterou spojené státy vyhrály a důsledkem války bylo přičlenění dalších teritorií k USA.

V celé historii USA asi nejvýznamnějším konfliktem je válka mezi bohatým severem (Unie) a otrokářským jihem (konfederace) v létech 1860-1861. Kdy vlastně došlo k odtržení 11 jižních států, které vyhlásily Konfederované státy americké. Tyto události pak vedly k vnitřní občanské válce. Válka trvala až do roku 1865 a skončila vítězstvím Unie (severu). Důsledkem bylo sjednocení všech států do jednoho celku a zrušení otroctví. Válka přinesla velký hospodařský rozmach a rozvoj Spojených států amerických. USA se tak staly jednou z nejmocnějších zemí světa. Státy pokračovaly v teritoriální expanzi na západ, do karibiku a do Tichomoří. Do 1. světové války se tak přičlenilo dalších 15 států do Unie.

1. světová válka

Spojené státy vstoupily oficiálně do války teprve 6 dubna 1917. Rychle zmobilizovali svoje vojenské síly a námořní flotilu. Což vedlo k vyslání asi 4 milionů vojáků do Francie. Důsledek toho byla výhra Ententy.

Meziválečná doba

V prvním poválečném desetiletí průmysl zažíval růst a rozkvět. Ale jak už to bývá 24 října 1929, který známe jako"černý čtvrtek" se stal kolaps na burze v New Yorku. Byl to začátek velkého světového hospodářského kolapsu. Produkce v USA klesla o 50%; v 1932 nezaměstnanost dosáhla až 25%. Každý čtvrtý farmář byl zadlužený a na skutek toho stratil svůj majetek. Prostředky prezidenta Herbert Hoover se ukázaly jako nedostačující a až jeho nástupce Franklin Delano Roosevelt zavedl politika zvanou New Deal. Banky přešly pod kontrolu úřadů, společnostem se poskytly půjčky. Poprvé v historii se zavedlo důchodové připojištění. Ustálilo se pouhých 40 pracovních hodin týdne. Pro nezaměstnané se zavedly sociální podpory a zakázalo se zaměstnávat děti a mladistvé.
Politika Roosevelta vedla k velkému hospodařskému růstu.

2. světová válka

V první části 2. světové války USA nebyly vtažené do války. Pouze prodávali zbraně a vojenskou techniku a pomáhali hospodářsky Anglii. Teprve 7. prosince 1941 se spojené státy probudily z nevědomosti. Toho dne Japonsko napadlo Pearl Harbor na Havajích. Probudilo tak velkého kolosa, který začal všechny své prostředky zavádět do výroby tanků, samopalů, letadel a lodí. Což vedlo k neutuchající výhře USA, Anglie a Ruska nad Německem, Japonskem a Itálií (osa zla).

Období po druhé světové válce

Po válce se připojily ke státům poslední teritoria Aljaška a Havaj. Průmyslový růst se zdvojnásobil a podíl na světové moci se stal až neuvěřitelný. USA ovlivňují prakticky, každý stát svojí politikou a vojenskou velmocí.
Rozhodující vojenskou sílu ještě pak zvýrazníl pád komunismu ve východní evropě v roce 1989, kdy většina států se stala demokratickými.

Rok 2001 a současnost

Toho roku nastal nový boj s novým nepřítelem zvaným terorismus. Spojené státy zůstaly napadeny jenom letadly teroristy. Kdy dva letadla vletěly do dvojčat, třetí letadlo spadlo na pentagon a čtvrté, které bylo určeno na bílý dům naštěstí nedoletělo do svého cíle. Spojené státy těmito akty zavedly nehorázná bezpečnostní opatření na všech veřejných místech a rozpoutaly několik válek. V roce 2001 svržení režimu Al Kajidy v Afganistanu a v roce 2003 svržení režimu Sadáma Husaina v Iráku. Tyto kroky vedly k velkým politickým, hospodářským a vojenským důsledkům po celém světě.